Integritetspolicy

Integritetspolicy
Denna integritetspolicy förklarar hur PM & Vänner samlar in och använder din personliga
information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är
viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av
dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar
PM & Vänner, org. nr 556474-9132 samt 556812-1379, med adress Norrgatan 23,351 31 Växjö, +46 (0)470-
759700 / reservations@pmhotel.se, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person
som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett
foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas
med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.
Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,
bearbetning, överföring och radering.
För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till
Datainspektionen.

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?

Prenumeration på nyhetsbrev
PM & Vänner skickar ut nyhetsbrev för att informera om vad som händer i verksamheten.
Nyhetsprenumeranter anmäler själva sitt intresse bland annat via företagets hemsida. Prenumeranten kan
när som helst, på egen hand, avsluta utskicket av nyhetsbrev genom en länk som finns i alla
nyhetsbrev. E-postadresserna i listan för nyhetsbrev används inte i något annat syfte än för just
det specifika nyhetsbrevet.

Rum, konferens, fest och restaurang
Vid bokningar behövs kontaktuppgifter för att PM & Vänner ska kunna ge deltagaren
bekräftelser, information och rätt förutsättningar (exempelvis gällande specialkost). Om
deltagaren inte vill lämna sitt samtycke finns hänvisning till kontakt som kan bistå med att hitta en
lösning. De insamlade uppgifterna används enbart till bokningen deltagaren bokar/anmäler sig till.

Bildmaterial i marknadsföringssyfte
I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke.
Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta PM & Vänner på ovan
kontaktuppgifter. I de fall där modellavtal har upprättats gäller laglig grund för avtal.
Bilder lagras i en bildbank, till vilken bolagets anställda har tillgång. Även företagets reklambyrå har tillgång till
en stor del av bilderna – här har personuppgiftbiträdesavtal upprättats. Byrån har inga rättigheter att sprida
bilderna vidare till tredje part eller använda bilderna i andra sammanhang än PM & Vänners marknadsföring.

Tredje part
Dina personuppgifter och annan information om din bokning kan komma att överföras till tredje part som
erbjuder tjänster till oss. Ett exempel på en sådan tredje part som erbjuder tjänster till oss är Oaky B.V. Vi kan
använda Oaky-tjänsterna för att kommunicera med dig och erbjuda dig specifika tjänster och uppgraderingar
som är relaterade till din vistelse hos oss. Oaky fungerar som dataprocessor för dina personuppgifter på
uppdrag av oss, med syfte att erbjuda Oaky-tjänsterna till oss. Vi kräver att alla tredje parts tjänsteleverantörer
respekterar säkerheten för dina personuppgifter, behandlar dem enligt lagen och behandlar dina
personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner.
I vårt hotellbokningssystem sparas uppgifterna ett år.
För bordsbokningar i våra restauranger har vi avtal, inklusive personuppgiftsbiträdesavtal, med FoodFriends
AB/Waiteraid. I detta fall är FoodFriends AB vårt personuppgiftsbiträde.
Föremålet för personuppgiftsbehandlingen enligt detta biträdesavtal är WaiterAid, det bokningssystem vi använder
oss av för bordsbokningar i restaurangerna, som tillhandahålls av FoodFriends AB.
Behandlingen fortgår löpande och består i att visa och behandla bokningar i
restaurangen, avseende personuppgifter av typ namn, telefonnummer och epost samt
uppgifter om bokningen, såsom datum, tid, antal samt i förekommande fall
bokningskommentarer med ex. gästönskemål och allergier.
I Waiteraid sparas uppgifterna i 18 månader.
Här finns mer information om Waiteraid och GDPR: http://www.foodfriends.com/blog/gdpr-for-waiteraid/
Vi kräver att alla tredje parts tjänsteleverantörer respekterar säkerheten för dina personuppgifter, behandlar dem
enligt lagen och behandlar dina personuppgifter endast i enlighet med våra instruktioner.

Integritetspolicy för köp via Caspeco app
När du använder appen så behandlas dina personuppgifter av tre olika personuppgiftsansvariga som är ansvariga för varsin del av processen. Restaurangen som du beställer från är personuppgiftsansvarig för behandlingen som krävs för beställningen. Vill du läsa mer om hur restaurangen behandlar dina personuppgifter kan du göra det på deras webbsida.

Appen tillhandahålls via Caspeco AB som i denna behandling är personuppgiftsbiträde. Det innebär att Caspeco AB vad gäller matbeställningen endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av restaurangen som du beställer mat hos, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av matbeställningen.

Reepay A/S är ansvarig för betalningslösningen som tillhandahålls via appen och a-handelsplatsen och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som krävs för att hantera betalningen. Vill du läsa mer om hur Reepay A/S behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här 

Caspeco AB kommer, baserat på de uppgifter som du anger när du skapar en profil i appen, att föra statistik över användningen av appen. Det innebär att Caspeco AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i statistikändamål, som sker baserat på berättigat intresse. 

Caspeco AB behandlar följande personuppgifter: Namn, Emailadress, telefonnummer. Dina uppgifter delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår app och e-handelsplats, men behandlas inte vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

Caspeco AB kommer att behålla dina uppgifter så länge som du har en profil kvar i appen. När du inte längre har en profil kommer dina personuppgifter att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Caspeco AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig så kan vi både rätta den och begränsa användningen av uppgiften tills den är rättad. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter samt begära att de raderas från Caspeco AB:s verksamhet. Vi kommer då att radera uppgifterna från alla behandlingar som baseras på samtycke eller berättigat intresse.

Har du någon fråga om hur Caspeco AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig. Kontaktinformation finner du under rubriken ”Kontakt och Kundtjänst” i Köpvillkor. 

Köpvillkor Caspeco
Om PM & Vänner Restaurang AB
Appen och/eller e-handelsplatsen PM & Vänner Restaurang (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av PM & Vänner Restaurang AB med organisationsnummer 556474-9132 (”Säljaren”, ”vi”, eller ”oss”). Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation under punkt 12 nedan.

Om köpvillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen 
Dessa köpvillkor gäller vid beställning och köp av produkter och tjänster via Appen/E-handelsplatsen . Avtal om köp initieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingånget när vi har bekräftat din beställning i orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användning av en beställd tjänst.

Priser och produkter
Priser för produkter och tjänster anges inklusive moms i angiven valuta. I kassan presenteras det totala priset, inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgift och liknande. Vi har som mål att alltid hålla Appen/E-handelsplatsen uppdaterad vid eventuella förändringar i produktutbudet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Vi eftersträvar att alla priser och produktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är helt korrekta men, reserverar oss för eventuella fel. 

Beställning
Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställning ska mailadress, namn och telefonnummer anges. All personinformation som anges vid beställning ska vara korrekt och avse den som beställer produkterna. Vi ansvarar inte för utebliven leverans till följd av att otillräcklig eller felaktig information har lämnats vid beställningen. Alla dina beställningar finns under Historik i Appen alt på mail för E-handelsplatsen.

Betalning
I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga för respektive produkt eller tjänst. Betalning sker genom kortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvitto skickas elektroniskt till din angivna e-post. 

Kortbetalning
Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard. Debitering av ditt betalkort sker direkt. Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar ett eller flera betalkort eller annat betalmedel genom att ange kortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort ska kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kod registreras.

Betalning med Swish
Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt på det till Swish knutna telefonnummer som anges vid betalning. Vid betalning med Swish ombeds man öppna appen för Swish samt legitimera sig med e-identitet.

Orderbekräftelse och leverans
När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt i Appen/E-handelsplatsen. När din beställning är bekräftad och redo för leverans för du en orderbekräftelse i Appen/E-handelsplatsen.

Tillgängliga leveransalternativ presenteras i kassan, du väljer själv leveransalternativ när du lägger din beställning.

Avbeställning (ångerrätt)
När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligt distansavtalslagen rätt att frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Vid köp av tjänsten räknas fristen från beställningen och vid köp av vara från det att du mottagit varan. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella produkten eller tjänsten. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka.

Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. Observera att försäljning av mat inte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida, där också blanketter för utövande av ångerrätt finns tillgängliga.

Produktgarantier
Vi lämnar inga garantier på de produkter som du köper och beställer från oss, men du har alltid rätt att reklamera felaktig produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 9). I den utsträckning som tillverkare av en produkt lämnar garantier gäller givetvis sådana garantier för produkten.

Reklamation
När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerar så de inte är skadade eller felaktiga. Om du anser att en levererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera produkten eller tjänsten genom att kontakta oss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kan godta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag reklamationen slutbehandlats.

Immateriella rättigheter
Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till oss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inte uteslutande, information och bilder som görs tillgängliga via Appen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan. 

Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Säljbolaget att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på vår webbsida här.

Kontakt & Kundtjänst
Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligt följande:

PM & Vänner Restaurang AB
Västergatan 10, 352 31 Växjö
0470 75 97 00
pm@pmrestauranger.se

Force Majeure
Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om köp vars fullgörande förhindras av sådan omständighet.

Generell ansvarsbegränsning
Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för berörd produkt eller tjänst.För att vara berättigad till eventuell ersättning för skada ska din begäran om ersättning framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

Ändring av avtalsvillkor
Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkor. För genomfört köp gäller alltid de villkor som har godkänts och accepterats av dig i samband med aktuellt köp.

Tvister och tillämplig lag
Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa köpvillkor ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Säljbolaget och dig som kund. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvisten kan även prövas av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.

Dina rättigheter
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal eller fullgöra en rättslig
skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina
personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar
samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se
mer specifik information under rubriken ” Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar
personuppgifter?” ovan.
Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på
kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de
personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket.
Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på
kontaktuppgifterna ovan.