Hållbarhet

Sedan vår start 1992 har vi jobbat med att skapa mötesplatser som håller över tid. Där människan och hållbarheten alltid står i centrum. Och där vi med stolthet över vår plats och historia möter det moderna och innovativa. Vår filosofi ”Skog, äng och sjö” genomsyrar allt från matens råvaror till materialval. Det är grunden till hållbarhet för oss.

Klimatförändringarna är vår tids stora ödesfråga och maten vi äter utgör en betydande del av vår klimatpåverkan. Vi använder så långt det är möjligt närproducerade och ekologiska råvaror, säsongsprodukter samt ökar andelen vegetariska ingredienser i våra rätter. Förutom att vi handlar med lokala odlare har vi även egna växthus och odling i mindre skala. Vi arbetar också aktivt med att minimera vårt matsvinn. Det som ändå blir matavfall används till biobränsle.

Vårt hållbarhetsarbete inkluderar många områden, förutom miljö (mat, energi, transporter, inredning) självklart även social och ekonomisk hållbarhet. Vi är sedan länge KRAV- och Svanencertifierade samt bronssponsor till Naturskyddsföreningen. Svanencertifieringen ställer hårda krav som bland annat rör kemikalier, energi- och vattenförbrukning samt avfallshantering.

I praktiken innebär vår hållbarhetsfilosofi och vår Svanencertifiering ett helhetsgrepp över miljö- och hållbarhetsarbetet.

Som restaurang- och hotellgäst eller konferensbokare kan du bidra till en hållbarare värld genom att göra medvetna val. 2019 lanserade vi också vårt koncept med klimatsmarta konferenser som en del i vår ambition gällande hållbarhet.

Läs gärna mer genom att klicka här: Klimatsmarta konferenser

 

Kött

Vi prioriterar utvalda lokala leverantörer som vi har god kontakt med. Vårt kött kommer från gårdar där vi kan göra studiebesök och vet att djuren har det bra, som Glada utegrisar i Vimmerby, Solmarka i Vassmolösa och Åkes Hemlagade i Tingsryd.

 

Fisk

Vi serverar inte de fiskarter som är rödlistade enligt Världsnaturfonden. Våra lokala leverantörer av fisk är Åsenrökeriet i Urshult, Tjärö Lax och Vägga rökeri i Karlshamn.

 

Frukt & grönt

Vi serverar inga livsmedel som har producerats med GMO och väljer så långt det är möjligt ekologiska alternativ. Grönsakerna kommer från de lokala leverantörerna Solmarka i Vassmolösa, Sjövik gård i Rottne och Ekobacken i Växjö. Vi även egna växthus och odling i mindre skala.

 

Dryck

Det kaffe vi serverar är såväl ekologiskt, som rättvisemärkt. För att ta hand om allt vi köper in och minimera svinn har vi startat projektet ”Zero Waste” där vi använde defekta röda viner för att framställa vår egen vermouth.

 

Maskiner & städ

Vid nyinvesteringar satsar vi på den mest effektiva, hållbara och högpresterande köksutrustningen. Vi har regelbunden kontakt med vår leverantör av disk- och rengöringsmedel, för att alltid ha den senaste teknologin vad gäller kemikaliebesparing.

 

Förbrukning

Konferensblock, pappers- och kontorsmaterial liksom servetter och engångsmaterial är miljöanpassade och vår leverantör av detta är miljöcertifierad. Vi använder el-märkt Bra Miljöval.

 

Personal

Samtliga medarbetare ska vara medvetna om miljöproblem och genom utbildning stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Dokument gällande vårt miljöarbete och våra certifieringar ska finnas uppdaterade på personal-portalen.

 

Övrigt

Vi säsongsanpassar våra menyer, lagar maten från grunden och strävar efter att allt matsvinn ska hållas på en minimal nivå. Det svinn som ändå blir sorteras och återvinns för tillverkning av biogas. Vi källsorterar, återvinner det som är möjligt och satsar alltid på hög kvalité för lång livslängd.