Framtidsprojekt

Till Vinnovas utlysning ”Innovationer i krisens spår” kom 261 ansökningar. 12 beviljades stöd. PM & Vänner Hotel projekt var ett av de som beviljades i slutet på juni 2020. Utlysningen ger stöd för omställning i spåren av coronakrisen. Syftet är att möta utmaningar och fånga de möjligheter som samhället nu står inför.

Stödet är tänkt att uppmuntra intiativ som genom samverkan mobiliserar för innovation för en hållbar framtid. De ansökningar som uppfyllde alla formella krav har därefter också granskats av minst fyra bedömare som baserat sitt beslut genom en sammanvägning av potential, aktör och genomförande.

Vi är alla mycket inspirerade och har redan startat projektet. Under projektets gång har vi som ambition att delge uppdateringar löpande om arbetet.

Projektsstart 2020-06-29
Projektavslut 2021-03-31

Är du intresserad att veta mer om projektet?

Kontakta projektledare: sanna@pmhotel.se

Projektparter: